KIM JEST AKTYWNY OBYWATEL?Założenia programu „Aktywny Obywatel”

AKTYWNY OBYWATEL
program dla tych uczniów, którzy chcą identyfikować problemy swojej społeczności, włączać się w ich rozwiązywanie, czerpią satysfakcję ze swoich działań.

Podstawową cechą społeczeństwa obywatelskiego jest świadomość jego członków. W nowoczesnych, otwartych społeczeństwach obywatelskich, role pierwszoplanowe odgrywają aktywni obywatele, którzy podejmują działania zarówno w sferze politycznej jak i społecznej. Celem programu jest aktywizowanie uczniów do podejmowania takich właśnie działań.
Aktywny obywatel :

  • jest dobrze poinformowany, zna swoje prawa i obowiązki, potrafi wyrazić swoje opinie,
  • jest zaangażowany w życie swojej społeczności lokalnej, współuczestniczy w podejmowaniu decyzji, które go dotyczą,
  • jest dobrym sąsiadem, czyli kimś, kto zna potrzeby swoich przyjaciół, znajomych, osób z sąsiedztwa i jest gotów do pomocy w rozwiązywaniu ich problemów,
  • może być członkiem organizacji formalnej / nieformalnej albo osobą wspierająca taką grupę,
  • jest aktywistą - osobą inicjującą akcje i aktywnie uczestniczącą
  • w wydarzeniach, których celem jest dokonanie istotnych zmian lub zwrócenie uwagi opinii publicznej czy władz na określony problem,
  • może być wolontariuszem, który włącza się w pracę organizacji pozarządowej czy instytucji,
  • jest rzecznikiem, czyli osobą wspierająca rozwój społeczności lokalnej poprzez reprezentowanie jej interesów,
  • może być członkiem organizacji formalnej / nieformalnej albo osobą wspierająca taką grupę.

Zakres merytoryczny projektu:

Projekt skierowany jest do uczniów szkól podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. W ramach projektu zrealizowane zostaną w poszczególnych szkołach, które zgłosiły akces do projektu debaty mające na celu pokazanie działań obywatelskich, zmian społecznych zachodzących w okolicy szkoły (rozumianej jako środowisko lokalne). Hasłem przewodnie brzmi: "Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość". 

Projekt ten jest kontynuacją działań realizowanych w latach ubiegłych.SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: (+48) 42 674 19 99

II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza w Łodzi
ul. Nowa 11/13
90 - 031 Łódź
E-mail: 2liceum.projekty@wp.pl
Telefon: 42 674 19 99


ZADAJ PYTANIE PRZEZ FORMULARZ BY WIEDZIEĆ WIĘCEJ

kod kontakt
© 2015 Copyright Aktywny Obywatel
strony internetowe łódź
Aktywny Obywatel - II Liceum Ogólnokształcące Łódź

trwa wgrywanie strony Aktywny Obywatel...