ARMIA "ŁÓDŹ"- ZAJĘCIA PATRIOTYCZNO-OBRONE

20.09.2017 uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi wraz z mgr. Antonim Markiewiczem wzięli  udział w zintegrowanych warsztatach strzeleckich i zajęciach patriotyczno- obronnych z okazji 78. Rocznicy walk oddziałów Armii „Łódź”. Podczas zajęć uczniowie  między innymi: strzelali z karabinu pneumatycznego,  zapoznali się z umundurowaniem, uzbrojeniem oraz wyposażeniem żołnierzy 28 Płuku Strzekców Kaniowskich z 1939r oraz współczesnej Straży Granicznej, uczyli się podstaw musztry wojskowej oraz brali udział w uroczystościach patriotycznych przy Pomniku Chwały Żołnierzy Armii „Łódż”. 

Armia „Łódź” – związek operacyjny Wojska Polskiego II RP  w kampanii wrześniowej

Do podstawowych zadań wyznaczonych siłom Armii "Łódź" należała osłona w kierunku na Łódź i Piotrków oraz nacieranie na nieprzyjaciela z kierunku Sieradza na zachód. Armia miała także utrzymywać styczność z Armią "Kraków" na kierunku Radomsko - Skarżysko. Na pozycje Armii "Łódź" miało spaść najsilniejsze niemieckie uderzenie. Jednak pomimo tych przewidywań nie przeznaczono dla tego zgrupowania wystarczających sił, a jeszcze w ostatniej chwili uszczuplono je o 22. Dywizję Piechoty.
Armia "Łódź" przez cztery dni w ciężkich walkach opóźniała niemiecką inwazję. Następnie w walkach odwrotowych większością swych sił obsadziła Twierdzę Modlin pod dowództwem generała brygady Wiktora Thommée.

Dowódca: generał dywizji Juliusz Rómmel 
Szef sztabu: płk dypl. Aleksander Pragłowski


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: (+48) 42 674 19 99

II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza w Łodzi
ul. Nowa 11/13
90 - 031 Łódź
E-mail: 2liceum.projekty@wp.pl
Telefon: 42 674 19 99


ZADAJ PYTANIE PRZEZ FORMULARZ BY WIEDZIEĆ WIĘCEJ

kod kontakt
© 2015 Copyright Aktywny Obywatel
strony internetowe łódź
Aktywny Obywatel - II Liceum Ogólnokształcące Łódź

trwa wgrywanie strony Aktywny Obywatel...