I FORUM MŁODZIEŻY!

I Forum Młodzieży to inicjatywa społeczności szkolnej II Liceum Ogólnokształcącego
im. Gabriela Narutowicza w Łodzi (nauczycieli oraz uczniów) włączająca placówki gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne z terenu woj. łódzkiego, która podejmuje aktualne
i ważne tematy m.in.: społeczne, obywatelskie, prozdrowotne, kulturalno-edukacyjne. Istotna jest dla nas perspektywa nastolatka, dlatego wszystkie podejmowane działania są ukierunkowane na aktywizowanie młodzieży. Uczniowie biorą czynny udział w organizacji wydarzenia oraz w proponowanych formach aktywności. Pomysł wydarzenia, dobór tematów oraz wszelkie działania planowane są w oparciu o aktualne opinie i potrzeby młodzieży oraz obowiązujące tendencje. Stawiamy na rozwój osobisty młodzieży, podnoszenie kompetencji społecznych, w tym kompetencji miękkich, oraz wzbogacanie wiedzy na różne tematy. Ważnym punktem tegorocznego wydarzenia jest realizowanie tematu aktywności ruchów społecznych w oparciu o dostępną dla uczniów formę wyrazu artystycznego, tj. film, fotografię, malarstwo itp.. W związku z tym w szkole odbędzie się szereg działań poszerzających wiedzę teoretyczną dotyczącą aktywizmu i ruchów społecznych oraz zajęć praktycznych, które pozwolą na rozwój umiejętności uczniów i nauczycieli biorących udział w projekcie. Ponadto proponujemy spotkania z aktywistami działającymi na rzecz poprawy jakości życia i ludzi. Spotkania będę miały charakter otwartych dyskusji w celu wymiany doświadczeń, zgłębienia poruszanego tematu, poszerzania wiedzy z zakresu rzeczywistego funkcjonowania ruchów społecznych. Cele oraz szczegółowy harmonogram projektu znajdują się poniezej.

Impreza ma mieć charakter cykliczny, tak by uczniowie i nauczyciele mogli wdrażać zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną w swoje dalsze działania na terenie szkół,
a następnie mieli możliwość podzielenia się wnioskami i włączania się w kolejne edycje projektu. Integracja łódzkich szkół mająca wpływ na ich późniejszą współpracą oraz współdziałanie jest dla nas niezwykle istotna. 

 

Ramowy plan działań I Forum Młodzieży:

10.00-10.30 - Uroczyste otwarcie Forum, powitanie gości, przemówienia osób zaproszonych, przedstawienie programu Forum. 

10.30-11.00 – Ruchy społeczne w Polsce – mini-wykład

11.00-11.30 – Działalność społeczna w sztuce – mini-wykład o autorskich działaniach artystycznych pokazujących akcje społeczne

11.30-12.00 – przerwa kawowa, zapisy na poszczególne spotkania

12.00-14.00 – SESJE WARSZTATOWE prowadzone przez uczniów, nauczycieli oraz przedstawicieli danej dziedziny wyrazu artystycznego (tj. muzyków, dziennikarzy, fotografów itd. bezpośrednio związanych z ruchami społecznymi) :

1.  Warsztaty filmowe – „Kadr filmowy jako sposób poruszania trudnych kwestii społecznych”

2. Warsztaty dziennikarskie – „O ruchach społecznych w prasie” 

3. Warsztaty polonistyczne – „Przykuć uwagę – zabiegi stylistyczne w artykule prasowym”

4. Warsztaty fotograficzne – „Aktywizm na zdjęciu – po dwóch stronach obiektywu”

5. Warsztaty malarskie – „Graffiti – forma wyrażenia osobowości”

6. Warsztaty dla nauczycieli/opiekunów grup – np.: skuteczna komunikacja, budowanie zespołu klasowego itp.

14.00-14.30 – przerwa kawowa

14.30-15.00 – spotkania z aktywistami (prawa zwierząt – Viva! Akcja dla Zwierząt, prawa człowieka – Amnesty International, prawa kobiet – Centrum Praw Kobiet)

15.00-15.30 – prezentacja efektów pracy grup warsztatowych, dyskusja nt. poznanych form aktywności społecznej realizowanych przez poszczególny rodzaj sztuki

15.30-16.00 – wspólna aktywność zamykająca Forum 


 Aby zapisać szkołe do projektu prosimy o odesłanie formularza do dn. 12.05.2017r. (piątek) na adres e-mail: mk.szymczyk@o2.pl Wysłanie formularza jest równoznaczne z udziałem szkoły w projekcie. W razie pytań proszę pisać. 


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: (+48) 42 674 19 99

II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza w Łodzi
ul. Nowa 11/13
90 - 031 Łódź
E-mail: 2liceum.projekty@wp.pl
Telefon: 42 674 19 99


ZADAJ PYTANIE PRZEZ FORMULARZ BY WIEDZIEĆ WIĘCEJ

kod kontakt
© 2015 Copyright Aktywny Obywatel
strony internetowe łódź
Aktywny Obywatel - II Liceum Ogólnokształcące Łódź

trwa wgrywanie strony Aktywny Obywatel...