KONFERENCJA "RÓB CO CHCESZ... ALE"

8 grudnia 2017r. w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej obyła się organizowana
przez II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza w Łodzi konferencja
profilaktyczna pt.: "Rób co chcesz, ale...". W wydarzeniu brali udział dyrektorzy, nauczyciele,
pedagodzy ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
Po rejestracji uczestników oraz uroczystym powitaniu przez Dyrekcję Szkoły
zaproszonych gości, swoje przemówienia wygłosili: Dyrektorka Regionalnego Centrum
Polityki Społecznej w Łodzi, p. Anna Mroczek; Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, p. Janusz Moos oraz Wicedyrektorka
Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, p. Anna Maciejewska. Program
konferencji zawierał ważne, z punktu widzenia profilaktyki, tematy. Pierwszą częścią
konferencji była część wykładowa. Wśród zaproszonych prelegentów znalazł się dr Piotr
Plichta, który swoje wystąpienie poświęcił szansom i zagrożeniom dotyczącym obecności
młodych ludzi w świecie nowych mediów, w tym Internetu. Tytuł wystąpienia wykładowcy
to: „Internet na dobre i na złe?...”. Drugi z prelegentów, p. Piotr Tokarski - na co dzień
związany z telewizją, w której realizował reportaże o tematyce sportowej oraz relacjonował
największe wydarzenia z dziedziny sportu – opowiedział zgromadzonym gościom o wpływie
i związanej z nim sławy na zachowania i decyzje sportowców. Ostatnią z zaproszonych
prelegentek była mgr Paulina Szymańska, która jest pracownicą naukowo-dydaktyczną
Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Poruszyła ona temat muzyki i jej wpływu na
nasz stan emocjonalny.
Kolejna część konferencji to Forum Młodych. Troje nauczycieli II Liceum
Ogólnokształcącego im. Gabriela Narutowicza w Łodzi metody pracy z uczniami, które
stosują we własnych codziennych działaniach dydaktyczno-wychowawczych w kontekście
działań profilaktycznych. Jako pierwsza zaprezentowała się p. Aleksandra Sikora, której
celem wystąpienia było pokazanie, jak można wykorzystać zajęcia artystyczne w profilaktyce
uzależnień. Kolejnym prelegentem był p. Antoni Markiewicz, nauczyciel historii oraz wiedzy
o społeczeństwie, który opowiedział, w jaki sposób poprzez treści historyczne można
prowadzić profilaktykę przeciwdziałania przemocy. Ostatnią z osób prezentujących była p.
Marta Szymczyk, która zaprezentowała metody pracy poruszające tematykę edukacji
antydyskryminacyjnej i przeciwdziałającej wykluczeniom społecznym.
Konferencja została zorganizowana dzięki wykorzystaniu środków z Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Łódź 2017.

 

Program konferencji profilaktycznej „Rób co chcesz …ale”

8 grudnia 2017r –godz. 11.00 – 13.30

Miejsce: Sala konferencyjna Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

ul. ks. B.Tymienieckiego 22/24

 

Program:

10.30 – 11.00 – Rejestracja uczestników

11.00 – Uroczyste rozpoczęcie konferencji i powitanie Gości

Część wykładowa

11.10 – Piotr Plichta – „Internet na dobre i na złe ?…ale”

11.35 – Piotr Tokarski /TVP/ i Mikołaj Madej TV3 – „Sport uzależnia ?...ale”

12.15 – Sławomir Macias – UMŁ Łódź – „Wszystko jest muzyką? …ale”

12.30 – przerwa kawowa, catering

12.50 – 13.30 – Forum Młodych /IILO/

– prezentacja przykładowych zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień:

Aleksandra Sikora – „Uzależnienia i artyści …”

Antoni Markiewicz – „Przemoc i historia…”

Marta Szymczyk – „Dyskryminacja i wykluczenie społeczne…”

 

Konferencję prowadzi Katarzyna Kindykiewicz TVP - Łódź

 SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: (+48) 42 674 19 99

II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza w Łodzi
ul. Nowa 11/13
90 - 031 Łódź
E-mail: 2liceum.projekty@wp.pl
Telefon: 42 674 19 99


ZADAJ PYTANIE PRZEZ FORMULARZ BY WIEDZIEĆ WIĘCEJ

kod kontakt
© 2015 Copyright Aktywny Obywatel
strony internetowe łódź
Aktywny Obywatel - II Liceum Ogólnokształcące Łódź

trwa wgrywanie strony Aktywny Obywatel...