KONKURS


Międzyszkolny konkurs społeczny pt.: „Depresja – zobacz ją!”

II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza w Łodzi wraz z Fundacją Kreatywnych Rozwiązań EduKABE ogłaszają konkurs społeczny dotyczący postrzegania depresji w przestrzeni publicznej. Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest jedną z najpoważniejszych przyczyn zaburzeń życia ludzkiego. Pragniemy zwrócić uwagę na powszechny problem dotyczący zdrowia psychicznego oraz włączyć młodzież w działania profilaktyczne na rzecz walki z depresją. Poprzez zaangażowanie uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych chcielibyśmy przybliżyć problem depresji i podjąć próbę społecznej zmiany w myśleniu o zaburzeniach zdrowia psychicznego.

Cele konkursu:

- propagowanie wiedzy nt. depresji;

- uwrażliwienie uczniów na problem depresji;

- zwiększenie społecznej świadomości nt. zaburzeń psychicznych;

- promowanie profilaktyki zdrowia psychicznego;

- aktywizowanie uczniów do włączania się w akcje o charakterze społecznym;

Konkurs został podzielony na dwie kategorie. Uczniowie mogą brać udział w dowolnie przez siebie wybranej. Opis obu kategorii znajduje się poniżej:

Kategoria I: DEPRESJA W OBIEKTYWIE

Kategoria ma charakter indywidualny. Każdy zgłoszony przez nauczyciela uczeń wykonuje fotografię, której tematem przewodnim jest depresja. Pragniemy zaznaczyć, że zdjęcie jest pomysłem autora oraz zostaje wykonane przez niego samodzielnie. Nie narzucamy żadnych ram. Zdjęcie należy wydrukować oraz dostarczyć do dn. 24.03.2017r. do sekretariatu
II Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi znajdującego się przy ul. Nowej 11/13.
Oczekujemy również fotografii w wersji cyfrowej, które należy przesłać na adres: mk.szymczyk@o2.pl także do dn. 24.03.2017r. Liczymy na kreatywność oraz wrażliwość fotografa.

Wymiar zdjęcia: 15x21 (bez ramki, mat)

Opis zdjęcia: tytuł, nazwa szkoły, autor, opiekun autora (na odwrocie)

Do zdjęcia należy dołączyć następujące dokumenty (załączono do wiadomości e-mail):

- pisemne zgłoszenie ucznia;

- potwierdzenie praw autorskich (w przypadku ucznia niepełnoletniego dokument podpisują również jego rodzice/opiekunowie prawni);

- zgoda na publikację zdjęcia na stronie internetowej szkoły oraz profilu szkoły na FB.

Kategoria II: KAMPANIA SPOŁECZNA

Kategoria ma charakter grupowy. Każda grupa może liczyć maksymalnie 4 osoby. Zadaniem młodzieży jest nakręcenie filmu o charakterze kampanii społecznej, która porusza zagadnienie, ukazuje problem oraz podejmuje próbę uwrażliwienia społecznego na zaburzenie psychiczne, jakim jest depresja. Film należy dostarczyć na płycie DVD do dn. 24.03.2017r. do sekretariatu II Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi znajdującego się przy
ul. Nowej 11/13.
Film będzie promowany na stronie internetowej szkoły oraz jej profilu na FB, dlatego zwracamy się z prośbą o dostosowanie zapisu pliku, tak by można go swobodnie umieścić na wyżej wymienionych. Organizator konkursu nie odpowiada za brak możliwości poprawnego odtworzenia pliku.

Czas trwania filmu: 0,5-1,5 minuty

Opis filmu: Tytuł, nazwa szkoły, autorzy, opiekun autorów (na płycie DVD)

Do filmu należy dołączyć następujące dokumenty (załączono do wiadomości e-mail):

- pisemne zgłoszenie ucznia;

- potwierdzenie praw autorskich (w przypadku ucznia niepełnoletniego dokument podpisują również jego rodzice/opiekunowie prawni);

- zgoda na publikację filmu na stronie internetowej szkoły oraz profilu szkoły na FB.

Zasady uczestnictwa:

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
  2. Uczniów zgłasza nauczyciel będący jednocześnie odpowiedzialnym za przygotowanie młodzieży do konkursu.
  3. Osoby biorące udział w konkursie zobowiązują się do ścisłego przestrzegania następujących terminów:

- 23.02.2017r. – zgłoszenie chęci uczestnictwa w konkursie telefonicznie lub mailowo;

- 23.03.2017r. – oddanie prac konkursowych;

- 7.04.2017r. – finał konkursu w II Liceum Ogólnokształcącym im. Gabriela Narutowicza w Łodzi przy ul. Nowej 11/13.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz miejsca rozstrzygnięcia konkursu oraz jednocześnie informuje, że jego laureaci zostaną poinformowani
o ewentualnych zmianach.

4. Konkurs został podzielony na dwie kategorie. Opis poszczególnych kategorii oraz     wymogi formalne znajdują się w niniejszym dokumencie.

5. Uczeń biorący udział w kategorii I (indywidualnej) nie może być zaangażowany
w realizację projektu z kategorii II (grupowej).

6. Uczestnicy konkursu zobowiązują się do przestrzegania podanych terminów. Wraz
z pracami konkursowymi należy złożyć wszystkie niezbędne dokumenty załączone do niniejszej wiadomości. Jeśli prace nie wpłyną do organizatora konkursu
w wyszczególnionych terminach i potrzebną dokumentacją nie będę brane pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu.

7. Uczestnicy są zobowiązani do szczególnej wrażliwości podczas realizowania swoich projektów z uwagi na poruszaną tematykę.

 

Dane kontaktowe:

II Liceum Ogólnokształcące w Łodzi,

ul. Nowa 11/13

90 - 031 Łódź

Tel.: 42 674 19 99

 

Koordynator konkursu:

Marta Szymczyk – pedagog szkolny, adres e-mail: mk.szymczyk@o2.pl

 

Współorganizator konkursu:

Fundacja Kreatywnych Rozwiązań EduKABE: http://www.edukabe.pl/

 

 SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: (+48) 42 674 19 99

II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza w Łodzi
ul. Nowa 11/13
90 - 031 Łódź
E-mail: 2liceum.projekty@wp.pl
Telefon: 42 674 19 99


ZADAJ PYTANIE PRZEZ FORMULARZ BY WIEDZIEĆ WIĘCEJ

kod kontakt
© 2015 Copyright Aktywny Obywatel
strony internetowe łódź
Aktywny Obywatel - II Liceum Ogólnokształcące Łódź

trwa wgrywanie strony Aktywny Obywatel...