DZIEŃ AKTYWNEGO OBYWATELA

30 listopada 2016r.- Ogólnołódzki  Dzień Aktywnego Obywatela

 

W środę 30 listopada 2016r. W  II Liceum Ogólnokształcące im. G. Narutowicza w Łodzi odbyły się zajęcia i różnego rodzaju akcje z okazji Ogólnołodzkiego Dnia Aktywnego Obywatela. Tego dnia odwiedziło nas wielu gości – uczniowie łódzkich gimnazjów, pedagodzy, organiazacje oraz ciekawe osobistości, które udzieliły wsparcia merytorycznego całemu projektowi.

Podczas trwania uroczystości zostało zorganizowanych wiele warsztatów i zajęć obejmujących różne dziedziny życia m.in sport czy design. W zajęciach udział wzięli zarówno uczniowie liceum oraz zaproszeni gimnazjaliści z innych szkół. Uczestnicy mogli wziąć udział w następujących projektach:

1. Społeczeństwo obywatelskie – Rola jednostki w społeczeństwie, prawa i obowiązki wynikające z zasad demokracji europejskiej – prowadzący- Antoni Markiewicz (nauczyciel Historii i Wos w 2 LO)

2. Każdego z nas może to spotkać, o profilaktyce zakażeń wirusem HPV, HVV, HIV/AIDS – prowadzący- dr n. med. Zbigniew Deroń (kierownik Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Chorób Wątroby w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi)

3. Współczesny sport – wyzwanie czy zagrożenie –  prowadzący- Piotr Tokarski (dziennikarz sportowy) i Joanna Madej (pilot rajdowy) 

4.Czy jesteśmy wolni od dyskryminacji? –  prowadzący- podinsp. Włodzimierz Sokołowski (Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka)

5. Design kulturowy jako wizja współczesnego świata – prowadzący- Aleksandra Sikora (nauczyciel przedmiotów artystycznych w 2 LO)

6. Odpowiedzialność prawna nieletnich wobec zagrożeń w intrenecie – prowadzący- Barbara Muras (Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego)

7.  W jaki sposób młody człowiek może działać na rzecz środowiska lokalnego – prowadzący- Rafał Nowak

8.  Teraźniejszość – przeszłość – przyszłość – debata o rewitalizacji – prowadzący- Justyna Bienia (Fundacja Urban Forms)

9. Uzależnienie od substancji psychoaktywnych a zagrożenie zakażeniem wirusem HIV – prowadzący- Monika Pawlak (Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień „MONAR” W Sokolnikach)

10. Zakażenie wirusem HIV- aspekty psychospołeczne – prowadzący- Małgorzata Rudnicka (Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień „MONAR” W Sokolnikach)

W ramach dodatkowych atrakcji zorganizowano wróżby andrzejkowe, szybki kurs pisma japońskiego ( hiragany), oraz akcję którą na terenie szkoły przeprowadziło Regionalne Centrum Polityki Społecznej pt. „Zerwij z przemocą, zacznij mówić!”

Działo się!

 

 


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: (+48) 42 674 19 99

II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza w Łodzi
ul. Nowa 11/13
90 - 031 Łódź
E-mail: 2liceum.projekty@wp.pl
Telefon: 42 674 19 99


ZADAJ PYTANIE PRZEZ FORMULARZ BY WIEDZIEĆ WIĘCEJ

kod kontakt
© 2015 Copyright Aktywny Obywatel
strony internetowe łódź
Aktywny Obywatel - II Liceum Ogólnokształcące Łódź

trwa wgrywanie strony Aktywny Obywatel...