PROJEKT- 100 LETNIE ŁÓDZKIE SZKOŁY

O PROJEKCIE


100 – letnie łódzkie Szkoły
na 100 – lecie uzyskania niepodległości
Projekt realizowany przez I i II Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
 
 
Patronat Honorowy:
Wojewoda Łódzki – Zbigniew Rau
Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień
Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanow
   
      Cele projektu: 
 
- uczczenie 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
- tworzenie współpracy między szkołami przy wspólnych działaniach wychowawczych
- budowanie wśród uczniów szkół postaw patriotycznych
- promowanie działań patriotycznych realizowanych  w szkołach wśród członków społeczności lokalnych
- budowanie więzi międzypokoleniowych opartych na tradycji i historii
- wykształcenie wśród młodzieży umiejętności współpracy w grupie
- budowanie własnych osobistych przeżyć, doznań i przemyśleń wśród uczestników projektu
 
 
 
Projekt obejmuje następujące działania:
 
1. Działania informacyjne o projekcie – strona internetowa, plakat, znaczek
Zostaną stworzone materiały promujące akcję oraz zwracające uwagę na wydarzenie.
2. Organizację sesji naukowej dla szkół na temat:  „Niepodległość w szkołach łódzkich…”
Podczas sesji zostaną przedstawione referaty i wystąpienia informujące o uzyskiwaniu niepodległości przez Polskę, uwarunkowaniach historycznych, politycznych i kulturowych procesu.
3.  Warsztaty: „ 100 lat temu w moim kraju, moim mieście, moim domu. Dotykamy śladów Niepodległej…”
Prezentacja przez uczniów zdarzeń, postaci, scenek, foto­grafii obrazujących odzyskanie czasy odzyskiwania Niepod­ległości przez Polskę.
4. Ogólnołódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej – cykliczna impreza skierowana do uczniów łódzkich szkół. Jest to konkurs na najlepiej wykonaną pieśń patriotyczną od lat cieszący się dużym zainteresowaniem wśród łódzkich szkól.
5. Ustawienie obelisku 100 – lecia w II LO
Przed budynkiem II Liceum Ogólnokształcącego ustawiony zostanie obelisk pamiątkowy z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości z pamiątkową tablicą.
6.  Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w I LO upamiętniającej 100 – lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę.
 7. Stworzenie Alei Niepodległości przez uczniów łódzkich szkół
Przedstawiciele łódzkich szkół, które zgłoszą akces do projektu posadzą swoje drzewka w utworzonej z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości Alei Niepodległości. Chcemy żeby aleja ta na stałe upamiętniała 100 rocznicę odzyskania niepodległości a jednocześnie była elementem zdobiącym miasto.
 
 
 
 
 
 
 


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: (+48) 42 674 19 99

II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza w Łodzi
ul. Nowa 11/13
90 - 031 Łódź
E-mail: 2liceum.projekty@wp.pl
Telefon: 42 674 19 99


ZADAJ PYTANIE PRZEZ FORMULARZ BY WIEDZIEĆ WIĘCEJ

kod kontakt
© 2015 Copyright Aktywny Obywatel
strony internetowe łódź
Aktywny Obywatel - II Liceum Ogólnokształcące Łódź

trwa wgrywanie strony Aktywny Obywatel...