SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE


Społeczęństwo informacyjne!

Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, które wykorzystuje w różnych sferach aktywności społecznej rozwiniętą bazę informacyjną i komunikacyjną. Społeczeństwem informacyjnym nazywamy takie społeczeństwo, którego sektor informacyjny (gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji) ma przewagę nad sektorem przemysłowym w gospodarce.

Najbardziej cenionymi wartościami są: dostęp do informacji, posiadanie informacji oraz edukacja.

Społeczeństwo informacyjne cechuje się tym, że informacja przenika we wszystkie dziedziny życia oraz polega na wykorzystywaniu coraz większej liczby informacji. 

 

Wady społeczeństwa informacyjnego : 

 Luka informacyjna - zwiększająca się różnica między stopniem poinformowania pojedynczych ludzi, warstw społecznych oraz całych społeczeństw i grup krajów. Luka informacyjna powstaje, gdy istnieją różnice w zakresie posiadania informacji i dostępu do niej. przekonania co do potrzeby i znaczenia posiadania informacji, umiejętności wykorzystywania informacji oraz sprzętu potrzebnego do przetwarzania ich. Stopień poinformowania jednostek lub społeczeństw jest bardzo nierównomierny. Polega on na tym, że ludzie bardziej poinformowani gromadzą informacje w szybszym tempie i z lepszym skutkiem, natomiast ci mniej poinformowani wolniej. Stąd pogłębiające się różnice międzyludzkie i społeczne. Luka informacyjna może prowadzić do zawiści          w stosunkach międzyludzkich, do konfliktów w miejscach pracy lub w lokalnych społecznościach (sfera stosunków społecznych), a w przypadku międzynarodowym może dochodzić do konfliktów pomiędzy krajami biednymi, a bogatymi.

Bariera ekonomiczna - brak dostępu niektórych klas do informacji, potrzeby zdobywania i wykorzystywania informacji (związane z luką informacyjną oraz klasyfikacją społeczeństwa, kraju).

Natłok informacji - natłok informacji gromadzonej przez społeczeństwo stale rośnie, a możliwości przyswajania informacji pozostają takie same. Sposoby, które pomagają pokonywać tę trudność to: modyfikowanie edukacji poprzez eliminację zbędnych elementów z punktu widzenia aktualnych potrzeb, przerzucenie przetwarzania części informacji z człowieka na maszyny (komputer i inne urządzenia), oraz węższa specjalizacja, która pozwala na opanowanie najnowszych zdobyczy

Ograniczenie prywatności - naruszanie prywatności poprzez wykorzystywanie danych np. dane osobowe, zdjęcia.

Treści szkodliwe - rozpowszechnianie treści szkodliwych dla społeczeństwa. Niektóre informacje mogą być szkodliwe dla społeczeństwa jako całości np. treści rasistowskie, nacjonalistyczne, nawołujące do agresji, nietolerancji. Szkodliwe mogą okazać się również dla gospodarki (patenty, tajemnice firmy). Za treści niekorzystne można również uznać takie, które godzą w ogólnie przyjętą moralność np. treści pornograficzne lub promujące przemoc.

Klasyfikacja społeczeństwa - część ludzi, która posiada niewielkie uzdolnieniai możliwości może nie sprostać wymaganiom stawianym członkom społeczeństwa informacyjnego. Proces ten może pogłębiać rosnąca konkurencjaZalety społeczeństawa informacyjnego:

 E-handel - prowadzenie transakcji przez sieci komputerowe, obniżenie kosztów działalności, większy zasięg, dostęp do odległych rynków, duża dostępność dla klienta, większy wybór, sprzedaż internetowa, oferowanie produktów sieci stacjonarnych, reklama.

E-praca - stworzenie nowych możliwości zatrudnienia np. osób niepełnosprawnych poprzez zmniejszenie koncentracji ludzi w miejscach pracy, oszczędność czasu, pieniędzy, zmniejszenie zapotrzebowania np. na pomieszczenia w miejscu pracy, zmniejszenie obciążenia środków transportu, mniej sztywny czas pracy, elastyczność, dostosowanie do potrzeb i możliwości pracownika.

E-edukacja - nauka wyszukiwania informacji oraz interaktywność w nauczaniu, partnerem osoby uczącej się może być zarówno człowiek jak         i program komputerowy, edukacja ta może być realizowana w różnym czasie i w różnym miejscu (nauczanie szkolne, domowe, indywidualne). Long Life Learning program europejski (2007r.), uruchomiony przez Komisję Europejską, jest to kontynuacja programu Sokrates II, celem jest zwiększenie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie wymiany studentów i nauczycieli z krajów członkowskich.

Przełamywanie bariery odległości - (globalizacja kontaktów międzyludzkich) środki łączności dają możliwość kontaktowania się (na podłożu prywatnym lub zawodowym) z innymi ludźmi, niezależnie od ich geograficznego położenia.

E-administracja - dzięki wykorzystaniu nowych technologii, łatwy dostęp do usług administracyjnych.

E-demokracja - każdy obywatel ma prawo do publicznego informowania innych oraz do bycia informowanym, głosowania elektroniczne, ułatwienie publicznej dyskusji.

 

źródło: https://www.erainformatyki.pl/spoleczenstwo-informacyjne-definicja-cechy-zalety-wady.html

 

 

 

 SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: (+48) 42 674 19 99

II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza w Łodzi
ul. Nowa 11/13
90 - 031 Łódź
E-mail: 2liceum.projekty@wp.pl
Telefon: 42 674 19 99


ZADAJ PYTANIE PRZEZ FORMULARZ BY WIEDZIEĆ WIĘCEJ

kod kontakt
© 2015 Copyright Aktywny Obywatel
strony internetowe łódź
Aktywny Obywatel - II Liceum Ogólnokształcące Łódź

trwa wgrywanie strony Aktywny Obywatel...