TERRORYZM

Czym jest terroryzm?

terroryzm [łac.], różnie umotywowane, najczęściej ideologicznie, planowane i zorganizowanedziałania pojedynczych osób lub grup, podejmowane z naruszeniem istniejącego prawa w celu wymuszenia od władz państwowych i społeczeństwa określonych zachowań i świadczeń, często naruszające dobra osób postronnych; działania te są realizowane z całą bezwzględnością, za pomocą różnych środków (nacisk psychiczny, przemoc fizyczna, użycie broni i ładunków wybuchowych), w warunkach specjalnie nadanego im rozgłosu i celowo wytworzonego w społeczeństwie lęku.

Współczesne akty terroryzmu

Współcześni terroryści stosują różne środki walki:

•podkładanie ładunków
wybuchowych,
•porwania,
•napady zbrojne,
•branie zakładników,
•zamachy na znane
osobowości

Najgroźniejsze dla społeczności świata są organizacje o zasięgu międzynarodowym, dążąc do osiągnięcia celu we własnym państwie działają niejednokrotnie na zewnątrz, by zainteresować opinię światową własnymi problemami. 


Jakie są zagrożenia szkoły/placówki?

 

1.Zdarzenie o charakterze terrorystycznym: podłożenie bomby, napad z niebezpiecznym narzędziem, napad z bronią, porwanie, wzięcie zakładników, przetrzymywanie zakładników.

 

2.Zdarzenia o charakterze chemicznym: skażenie środowiska, rozlanie niebezpiecznej substancji, wrzucenie gazów łzawiących, rozpylenie środków chemicznych, świec dymnych.

 

3.Zdarzenia o charakterze biologicznym: ładunki wypełnione mikroorganizmami chorobotwórczymi np. bakteriami, wirusami, toksynami, grzybami, pierwotniakami, a także owady bądź gryzonie.

 

4.Zdarzenia związane z żywiołami:  pożar, powódź, huragan, trąba powietrzna.


Sytuacje zagrożenia w szkole. Poszukajcie odpowiedzi - Prześlijcie je do nas na meila! Dla najlepszych odpowiedzi nagrody!

1.Jakie zagrożenia, sytuacje niebezpieczne miały miejsce w szkole/placówce bądź mogą mieć?
2.Jakie czynniki zewnętrzne mogą przyczynić się do powstania sytuacji zagrożenia w szkole/placówce?
3.Co mogą zrobić pracownicy szkoły/placówki, aby poprawić bezpieczeństwo?SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: (+48) 42 674 19 99

II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza w Łodzi
ul. Nowa 11/13
90 - 031 Łódź
E-mail: 2liceum.projekty@wp.pl
Telefon: 42 674 19 99


ZADAJ PYTANIE PRZEZ FORMULARZ BY WIEDZIEĆ WIĘCEJ

kod kontakt
© 2015 Copyright Aktywny Obywatel
strony internetowe łódź
Aktywny Obywatel - II Liceum Ogólnokształcące Łódź

trwa wgrywanie strony Aktywny Obywatel...